Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Ik verkoop mijn woning: welke keuringen heb ik nodig?

De beslissing is genomen en je gaat je woning verkopen. Maar welke keuringen heb je dan precies nodig? Hieronder vind je een eenvoudig maar duidelijk overzicht van alle verplichte keuringen.

Energieprestatiecertificaat (EPC)

 • Verplicht? JA. Elke woning die te koop wordt aangeboden, moet beschikken over een geldig EPC
 • Wanneer moet ik het keuringsverslag hebben: van zodra de woning te koop komt. Je moet dus beschikken over een EPC voor je adverteert! De overheid controleert dit actief. Beschik je niet over een geldig EPC, maar bied je wel de woning te koop aan? Dan riskeer je een boete!
 • Wat staat er op het EPC? Sinds 1 januari 2019 is het EPC volledig herzien. Na het invoeren van de meetgegevens, zal de software een rapport opstellen dat enerzijds de huidige situatie weergeeft, maar anderzijds ook oplossingen (en zelfs richtprijzen hiervoor) aanreikt.
 • Geldigheidstermijn? Een EPC is 10 jaar geldig. Doe je grondige energetische renovaties, dan kan je een nieuw energieprestatiecertificaat laten opmaken.
 • Mijn EPC is vervallen. Ben je niet van plan om de woning te verkopen? Dan hoef je geen nieuw attest te laten opmaken. Pas wanneer de woning te koop gezet wordt, is er opnieuw een attest noodzakelijk. 
 • Bestellen: energieprestatiecertificaat (EPC)
 • TIP: Bestel uw EPC samen met de elektrische keuring en bespaar! Kijk hiervoor bij onze combi-keuringen.

 

Elektrische keuring

 • Verplicht? JA. Elke woning die verkocht wordt moet beschikken over een keuringsattest van de elektriciteit.
 • Wanneer moet ik het keuringsverslag hebben: bij ondertekening van de verkoopakte bij de notaris.
 • Mogen er inbreuken op het verslag staan? JA. De wet zegt enkel dat er een keuringsattest ter beschikking moet zijn op het moment van de ondertekening van de koopakte bij de notaris. Dit attest zorgt ervoor dat de koper op de hoogte is van de staat van de elektrische installatie. Het attest mag echter zowel conform als niet-conform zijn. In de meeste gevallen is het attest zelfs niet-conform!
 • Geldigheidstermijn?
  • Beschik je over een conform attest? Dan is dit attest 25 jaar geldig (tenzij er intussen wijzigingen gebeuren aan de installatie. Opgelet, ook het ééndraadschema en situatieschema maken integraal deel uit van de keuring en dienen dus altijd bij het keuringsverslag bewaard te worden!
  • Was het attest NIET-conform? Dan zijn er twee mogelijkheden:
   • dateert de elektrische installatie van voor 1 oktober 1981 en werd deze sinds die datum nooit grondig gerenoveerd? Deze installaties werden nog nooit onderworpen aan een keuring. Daarom krijgt de koper 18 maanden de tijd na ondertekening van de koopakte bij de notaris om deze installatie in orde te brengen en te laten herkeuren.
   • dateert de elektrische installatie van na 1 oktober 1981 of werd ze na deze datum grondig gerenoveerd? Deze installaties werden in principe ooit al gekeurd en zouden dus steeds conform de huidige regelgeving moeten zijn. Werd de installatie toch afgekeurd? Dan is er 1 jaar de tijd (vanaf de keuringsdatum) om de installatie terug in orde te brengen.
 • Keuringsverslag kwijt? De notaris kan geen akte opmaken zonder keuringsverslag. Er zal dus helaas een nieuwe elektrische keuring moeten gebeuren.
 • Bestellen: elektrische keuring voor verkoop

 

Stookolietank

  • Verplicht? NEEN. Het is niet noodzakelijk om speciaal voor de verkoop een keuring van de stookolietank te laten uitvoeren. Maar de notaris zal wel steeds vragen naar het laatste keuringsverslag. Beschik je niet over een keuringsverslag? Dan zal je de tank dus opnieuw moeten laten keuren.
  • Wanneer moet ik het keuringsverslag hebben: bij ondertekening van de verkoopakte bij de notaris.
  • Geldigheidstermijn?
   • Bovengrondse stookolietank: particuliere bovengrondse stookolietanks (inhoud <6000kg) dienen enkel bij indienststelling gekeurd te worden. Beschik je niet meer over dit attest, dan zal je een nieuwe keuring moeten laten uitvoeren.
   • Ondergrondse stookolietank: voor een particuliere ondergrondse stookolietanks (inhoud <6000kg) dient er keuring bij indienststelling te gebeuren. Daarna is er een verplichtte 5-jaarlijkse keuring. Is de tankinhoud groter? Dan is een 2-jaarlijkse keuring verplicht. 
  • Mogen er inbreuken op het verslag staan? Er zijn 3 mogelijke attesten: groen, oranje en rood.
   • Groen: de opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
   • Oranje: De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende maximaal 6 maanden. Dit attest kan maximaal 1x worden uitgereikt. Bij de volgende controle mag er enkel een groen of een rood attest worden uitgereikt.
   • Rood: De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen. Het is verboden de tank te vullen of laten vullen.
  • Bestellen: stookolietank
Be inspired
Welke keuringen heb ik nodig bij verkoop van mijn woning?
Opmaken elektrisch schema